انواع ترمیم شیشه ماشین

انواع شیشه اتومبیل و کاربرد آن ها

شیشه ی اتومبیل یکی از موارد محافظت کننده در اتومبیل محسوب می شود که اهمیت بسیار زیادی در انواع و اقسام اتومبیل ها دارد. در زبان انگلیسی به شیشه اتومبیل Windscreens گفته می شود . در اتحادیه ی اروپا و کشور های مشترک به شیشه ی جلو انواع وسیله ی نقلیه از جمله ماشین ,…